წევრთა უფლება - მოვალეობანი მოგზაურთა კლუბის წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი მოსწავლე (VIII-XII კლ.), რომელსაც უყვარს ისტორია და დაინტერესებულია საზოგადოებრივი საქმიანობით.
მათ უფლება აქვთ:
-
მართონ კლუბი. აირჩიონ და არჩეულ იქნან კლუბის მართვის ორგანოში.
-
მოიძიონ ინფორმაციები სხვადასხვა გზით და გაავრცელონ. მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში.
-
გამოიყენონ ისტ-. შექმნან ბლოგები, დაამყარონ ურთიერთკავშირები და გაავრცელონ ინფორმაციები...
მათი მოვალეობაა:
-
აქტიურად შეისწავლონ და წარმოაჩინონ საქართველოს და მათთვის საინტერესო ქვეყნების მდიდარი ისტორია, კულტურა და ტრადიციები.
-
მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მომზადებასა და ჩატარებაში.

Комментариев нет:

Отправить комментарий