მუშაობის ფორმები


მოგზაურთა კლუბი შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება მტკიცდება სკოლაში მართვის ყველა რგოლთან შეთანხმებით.
       
მოგზაურთა კლუბში შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა მიმართულებების ჯგუფები, რომელთა რაოდენობა და დასახელება დამოკიდებულია კლუბის მუშაობის შინაარსზე, ინტერესებზე..
      
მოგზაურთა კლუბი კავშირს ამყარებს (შესაძლებლობის ფარგლებში) საქართველოს და  უცხო ქვეყნების მოსწავლეებთან და სკოლებთან ისტ-ის დახმარებით. მომავალში შესაძლებელია უშუალო კავშირებიც (მიმოწერა, ერთობლივი ღონისძიებები, ერთმანეთთან სტუმრობა, ურთიერთგაცნობა)...
 
    კლუბთან  თანამშრომლობა შეუძლიათ მასწავლებლებს, მშობლებს და სხვა დაინტერესებულ  პირებს...
     მოგზაურთა კლუბს  მეურვეობს ისტორიის მასწავლებელი იქრია სიდამონიძე.

Комментариев нет:

Отправить комментарий